Sang tên Sổ đỏ 2022: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thực hiện ( Phần 1)

Back

Sang tên Sổ đỏ 2022: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thực hiện ( Phần 1)

Sang tên Sổ đỏ 2022: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thực hiện ( Phần 1)

Article from : 2022-07-15 04:46:52 - Last update : 2022-07-15 05:50:05

Zalo Facebook LinkedIn Pinterest Twitter Print
1. Sang tên Sổ đỏ là gì?
2. Sang tên Sổ đỏ là thủ tục bắt buộc
3. Thời hạn phải đăng ký sang tên
4. Điều kiện sang tên Sổ đỏ
5. Hồ sơ, thủ tục sang tên Sổ đỏ
6. Chi phí sang tên Sổ đỏ
7. Không sang tên Sổ đỏ bị phạt đến 20 triệu đồng
Nguồn : " Luật Việt Nam "

1. Sang tên Sổ đỏ là gì?

Sang tên Sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (có đất và nhà ở hoặc các tài sản khác gắn liền với đất).

Kết quả sang tên Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) được thể hiện qua một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho nhà đất được cấp Giấy chứng nhận mới đứng tên mình.

Trường hợp 2: Người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho nhà đất không được cấp Giấy chứng nhận mới.

Nếu không được cấp Giấy chứng nhận mới, thông tin chuyển nhượng, tặng cho nhà đất được thể hiện tại trang 3, trang 4 của Giấy chứng nhận. Khi đó người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho nhà đất vẫn có đầy đủ quyền.

2. Sang tên Sổ đỏ là thủ tục bắt buộc

Sang tên là thủ tục bắt buộc để nhà nước quản lý. Nội dung này được quy định rõ tại khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai 2013 như sau:

“Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.”.

Ngoài ra, quy định bắt buộc còn thể hiện bằng quy định xử phạt vi phạm hành chính nếu không thực hiện (được trình bày ở phần sau).

3. Thời hạn phải đăng ký sang tên

Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định thời hạn đăng ký biến động đất đai như sau:

“6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.”.

Như vậy, phải sang tên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công chứng hoặc chứng thực hợp đồng đăng cho nhà đất; nếu không sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 

 

Bình Luận


batdongsanvn.top Nhà đất Thanh Giang. Dịch vụ bất động sản Tp.HCM.