Xuất khẩu gạo: Cần làm gì để bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc?

Xuất khẩu gạo: Cần làm gì để bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc?

Về lâu dài, Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận với tư duy an ninh lương thực phù hợp với thay đổi trong nhu cầu lương thực thế giới


Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

vneconomy.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh