Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 2,42% trong quý 1/2021

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 2,42% trong quý 1/2021

Thông tin này được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/3. Theo đó, trong quý 1/2021, ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi lần lượt là 2,42% và 2,20%, tăng so với cùng kỳ năm ngoái (tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi quý 1/2020 là 2,34%; thiếu việc làm là 1,98%).

Thông tin về tình hình lao động, việc làm trong quý 1/2021, Tổng cục Thống kê cho biết, số lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 51 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm 180,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân là do tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi” của nhiều lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 1. 

Cũng trong quý này, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ước tính đạt 68,7%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong quý 1/2021 ước tính là 49,9 triệu người. Trong đó, 14,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 28,2% tổng số, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng 16,1 triệu người, chiếm 32,3%, giảm 2,6%; khu vực dịch vụ 19,7 triệu người, chiếm 39,5%, tăng 1%.

Trong quý 1/2021, tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước ước tính là 2,19%, trong đó khu vực thành thị là 2,96%; khu vực nông thôn là 1,76%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi của quý này là 2,42%, trong đó khu vực thành thị là 3,19%; khu vực nông thôn là 1,98%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) ước tính là 7,44%, trong đó khu vực thành thị là 10,34%; khu vực nông thôn là 5,99%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý này ước tính là 2,20%, trong đó khu vực thành thị là 1,52%, trong khi tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 2,60%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sảnquý 1/2021 ước tính là 57,1%, trong đó khu vực thành thị là 48,4%; khu vực nông thôn là 64,3%.

Về mức thu nhập, theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong quý này ước tính là 7,2 triệu đồng/tháng, tăng hơn 557.000 đồng so với quý trước và tăng 133.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,6 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,6 triệu đồng/tháng.


Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

vneconomy.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh