Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Rất nhiều cá nhân bị UBCKNN phạt

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Rất nhiều cá nhân bị UBCKNN phạt

Tuần qua UBCKNN đã công bố nhiều quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

GIao dịch cổ phiếu NDX, một cá nhân bị phạt 65 triệu đồng

Ngày 11/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Tưởng Thành Tiến tổng số tiền 65 triệu đồng. Trong đó:

-Phạt tiền 30 triệu đồng do ông Tưởng Thành Tiến đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 13/01/2020, ông Tưởng Thành Tiến đã mua 8.000 cổ phiếu NDX của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của NDX và trở thành cổ đông lớn của NDX. Tuy nhiên đến ngày 28/7/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về trở thành cổ đông lớn của ông Tưởng Thành Tiến.

-Phạt tiền 35 triệu đồng do ông Tưởng Thành Tiến đã không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Cụ thể, từ ngày 16/01/2020 đến ngày 12/06/2020, ông Tưởng Thành Tiến đã mua 175.000 cổ phiếu và bán 3.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (tăng từ 5% lên 6%, 7%, và 8%). Từ ngày 03/7/2020 đến ngày 23/7/2020, ông Tưởng Thành Tiến lại mua 60.000 cổ phiếu và bán 81.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% (giảm từ 8% xuống 7%, tăng từ 7% lên 8% và giảm từ 8% xuống 7%). Tuy nhiên, ông Tưởng Thành Tiến không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với ông Tưởng Thành Tiến là 65.000.000 đồng.

Giao dịch cổ phiếu TTZ không báo cáo, một cá nhân bị phạt 30 triệu đồng

Ngày 10/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Chen Yu, cổ đông lớn của CTCP Công nghệ Tiến Trung (mã chứng khoán TTZ) số tiền 30 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Chen Yu đã không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể, từ ngày 25/8/2020 đến ngày 26/8/2020, ông Chen Yu đã bán 86.300 cổ phiếu TTZ và mua 86.300 cổ phiếu TTZ, dẫn đến đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% (giảm từ ngưỡng 9% xuống ngưỡng 8% và tăng từ 8% lên ngưỡng 9%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTZ. Tuy nhiên, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của ông Chen Yu.

KHông báo cáo dự kiến giao dịch, Phó TGĐ Dược Đà Nẵng bị phạt

Ngày 10/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt đối với ông Võ Anh Hùng, Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (mã chứng khoán DDN) số tiền 5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Võ Anh Hùng đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 11/9/2020, ông Võ Anh Hùng, đã bán 13.000 cổ phiếu DDN nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu CVT, người nhà một lãnh đạo công ty bị phạt

Ngày 11/5/2021, Thanh tra UBCKNN đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Kiều Văn Linh, người có liên quan tới ông Kiều Thế Vinh – Thành viên HĐQT CTCP CMC (mã chứng khoán CVT) số tiền 17,5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Kiều Văn linh đã giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký. Cụ thể, ông Kiều Văn Linh đăng ký bán 64.000 cổ phiếu CVT từ ngày 30/11/2020. Tuy nhiên, ông Kiều Văn Linh đã bán 64.000 cổ phiếu CVT vào ngày 26/11/2020.

Giao dịch cổ phiếu NSH vượt số lượng đăng ký, Phó TGĐ công ty bị phạt

Ngày 12/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt đối với ông Lưu Đức Giang, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Nhôm Sông Hồng (mã chứng khoán NSH) số tiền 30 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Lưu Đức Giang đã  giao dịch vượt quá giá trị đăng ký. Cụ thể, ông Lưu Đức Giang đăng ký mua số cổ phiếu NSH có giá trị 1.575.890.000 đồng theo mệnh giá (tương ứng 157.589 cổ phiếu NSH) từ ngày 30/12/2020 đến ngày 22/01/2021; đến ngày 18/02/2021, ông Lưu Đức Giang đã mua 187.700 cổ phiếu NSH (vượt 30.111 cổ phiếu, tương ứng 301.110.000 đồng theo mệnh giá so với giá trị đăng ký giao dịch).

Không báo cáo giao dịch cổ phiếu HGW, một lãnh đạo công ty bị phạt

Ngày 10/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Thế Khải, Thành viên HĐQT CTCP Cấp thoát nước – công trình đô thị Hậu Giang (mã chứng khoán HGW) số tiền 5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Cao Thế Khải đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Cao Thế Khải đã bán 18.900 cổ phiếu HGW nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.


Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

cafef.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh