Thực hư việc được cấp chung một sổ đỏ cho nhiều thửa đất

Trường hợp người sử dụng đất đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định sẽ được cấp chung một sổ đỏ cho nhiều thửa đất. Đồ họa: Minh Huy

Trường hợp người sử dụng đất đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định sẽ được cấp chung một sổ đỏ cho nhiều thửa đất. Đồ họa: Minh Huy
Trường hợp người sử dụng đất đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định sẽ được cấp chung một sổ đỏ cho nhiều thửa đất. Đồ họa: Minh Huy

Căn cứ vào vào Khoản 1 Điều 98 Luật Đất đai 2013, quy định về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hay còn gọi là sổ đỏ như sau:

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó”.

Theo như quy định nêu trên, người sử dụng đất sẽ được cấp chung một sổ đỏ cho nhiều thửa đất nếu có đủ 2 điều kiện, bao gồm:

– Người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn. Theo đó, Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:

+ Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

+ Đất trồng cây lâu năm.

+ Đất rừng sản xuất.

+ Đất rừng phòng hộ.

+ Đất rừng đặc dụng.

+ Đất nuôi trồng thủy sản.

+ Đất làm muối.

+ Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

– Người sử dụng đất có yêu cầu cấp một sổ đỏ cho tất cả các thửa đất nông nghiệp đó.

Như vậy, người sử dụng đất chỉ được cấp duy nhất một sổ đỏ cho nhiều thửa đất với điều kiện, các thửa đất đó là đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn và người sử dụng đất có yêu cầu cấp chung sổ đỏ cho tất cả các thửa đất nông nghiệp đó.

Khi có đủ 2 điều kiện nêu trên thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành cấp một sổ đỏ cho các thửa đất nông nghiệp được người sử dụng đất yêu cầu.
Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

baodantoc.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh