Sonadezi Châu Đức (SZC): Quý 2 lãi 109 tỷ đồng tăng 52% so với cùng kỳ

Sonadezi Châu Đức (SZC): Quý 2 lãi 109 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã CK: SZC) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 224 tỷ đồng tăng 46% so với cùng kỳ do tăng mạnh doanh thu cho thuê đất và phí quản lý, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên Sonadezi Châu Đức lãi gộp gần 150 tỷ đồng, tăng 68,5% so với quý 2/2020.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh từ hơn 8 tỷ đồng xuống còn gần 2 tỷ đồng, chi phí QLDN cũng tăng cao từ gần 7 tỷ đồng lên 19,5 tỷ đồng.

Bù lại chi phí lãi chính thấp hơn cùng kỳ và SZC có hơn 4 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên kết quả LNST đạt 109 tỷ đồng, tăng 52% so với quý 2/2020, tương đương EPS đạt 1.094 đồng.

Sonadezi Châu Đức (SZC): Quý 2 lãi 109 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, SZC đạt 403 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 47% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 189 tỷ đồng tăng 51,2% so với nửa đầu năm 2020. EPS 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.890 đồng.

Năm 2021, SZC đặt mục tiêu doanh thu là 584 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 176 tỷ đồng, lần lượt cao hơn 27% và giảm 5% so với thực hiện năm ngoái.

Như vậy, kết thúc quý 2, doanh nghiệp đã hoàn thành 69% mục tiêu doanh thu và đã vượt 7% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Sonadezi Châu Đức (SZC): Quý 2 lãi 109 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 17% lên 5.187 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Cụ thể, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 19% lên 4.489 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 86,5% tổng tài sản.

Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu là 1.443 tỷ đồng dự án Khu công nghiệp, Khu đô thị Châu Đức – chi phí chuẩn bị đầu tư, tư vấn, xây dựng; 2.685 tỷ đồng dự án Khu công nghiệp, Khu đô thị Châu Đức – chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. 

Đối ứng, trong kỳ doanh nghiệp đã tăng vay nợ ngắn hạn và dài hạn thêm 520 tỷ đồng lên 2.175 tỷ đồng và chiếm 42% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Sonadezi Châu Đức (SZC): Quý 2 lãi 109 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ - Ảnh 3.


Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

cafef.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh