Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2020 của KBC tăng 8% lên 319,81 tỷ

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2020 của KBC tăng 8% lên 319,81 tỷ - Ảnh 1.

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) giải trình kết quả kinh doanh năm 2020 và vấn đề cần nhấn mạnh.

Cụ thể: KBC đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, trong đó doanh thu đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 319,81 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ (1.041 tỷ đồng) và tăng 8% so với chưa kiểm toán (297,38 tỷ đồng).

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2020 của KBC tăng 8% lên 319,81 tỷ - Ảnh 1.

Theo KBC, nguyên nhân lợi nhuận báo cáo hợp nhất giảm mạnh so với năm trước là do ảnh hưởng của đại dịch covid 19, công ty chưa ghi nhận hết doanh thu các hợp đồng đã ký kết trong năm 2020.

Ngoài ra, BCTC kiểm toán của KBC có vấn đề nhấn mạnh từ kiểm toán liên quan đến KĐT Tràng Cát, được đầu tư bởi công ty con mà KBC sở hữu 100% vốn – Công ty TNHH MTV Tràng Cát. Ngày 30/12/2020, KBC và TC ký kết thỏa thuận cam kết hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ngân hàng TMCP PVCombank (PVCombank) liên quan đến khoản nợ của Tràng Cát để tài trợ cho dự án KĐT Tràng Cát. KBC đã ký kết thoả thuận trước khi xin ý kiến phê duyệt tại ĐHCĐ, không phù hợp với Điều lệ của công ty.

Theo giải thích từ KBC, thỏa thuận này là phục lục hợp đồng vay vốn giữa Tràng Cát và PVcombank, được ký vào năm 2013. Thỏa thuận này là quan trọng cho khoản giải ngân vốn 2,5 nghìn tỷ đồng bổ sung vào cuối năm 2020, được sử dụng thanh toán phí quyền sử dụng đất cho KĐT Tràng Cát là 3,5 nghìn tỷ đồng.

KBC cũng cho biết, trong phần giải trình rằng dự án KĐT Tràng Cát về cơ bản đã hoàn thành nộp phí phí quyền sử dụng đất, và dự án sẽ có định giá cao hơn so với chi phí đầu tư hiện tại, theo các công ty độc lập. Do đó khung thời gian nộp phí quyền sử dụng đất là quan trọng để tạo ra giá trị gia tăng cho công ty và cổ đông.

Theo nhận định từ VCSC thì công ty tin rằng vấn đề nhấn mạnh này sẽ được loại bỏ trong BCTC kiểm toán kế tiếp sau khi KBC nhận được phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên sắp tới diễn ra ngày 10/04/2021, nhằm điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phép ủy quyền cho HĐQT đưa ra các quyết định quan trọng trước khi báo cáo cho cổ đông tại ĐHCĐ gần nhất.

Đồng thời, VCSC có khuyến nghị khả quan dành cho KBC với giá mục tiêu 43.500 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3/2021, giá cổ phiếu KBC giảm còn 38.150 đồng/cổ phiếu.


Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

vneconomy.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh