Sắp đến thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất

Người nộp thuế giao dịch tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế Hà Nội.

Người nộp thuế giao dịch tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế Hà Nội.
Người nộp thuế giao dịch tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế Hà Nội.

Theo Cục Thuế Hà Nội, để bảo đảm thống nhất trong thực hiện cũng như duy trì ổn định ngân sách nhà nước, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19-4-2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 quy định điều kiện để được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp.

Theo đó, để được gia hạn thời hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất, doanh nghiệp, tổ chức cần bảo đảm đủ các điều kiện: Người nộp thuế phải thuộc đối tượng áp dụng gia hạn theo quy định tại Điều 2, Nghị định 52/2021/NĐ-CP; người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30-7-2021.

Người nộp thuế chỉ được xác định là nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, đủ điều kiện gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, nếu đến ngày 30-7-2021 đã nộp đủ số tiền theo từng sắc thuế được gia hạn, bao gồm cả các khoản nợ phát sinh trước khi được gia hạn và các khoản nợ được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, người nộp thuế phải gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30-7-2021.

Tính đến hết tháng 5-2021, Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận 3.377 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong tổng số khoảng 24.500 người nộp thuế dự kiến thuộc đối tượng gia hạn.
Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

baodantoc.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh