Nhu cầu điện năm 2021 của Hà Nội sẽ tăng tới 8,1%

Nhu cầu điện năm 2021 của Hà Nội sẽ tăng tới 8,1%

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 3-3-2021 về phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2021 với sản lượng điện thương phẩm đạt 21.528-21.650 triệu kWh, tăng 7,5-8,1% so với năm 2020.

Còn trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng điện đạt 20.735-20.834 triệu kWh, tăng 3,5-4% so với năm 2020.

Theo kế hoạch, điện năng thương phẩm bình quân đầu người đạt khoảng 2.650kWh/người/năm; tỷ lệ tổn thất điện năng dưới 3,6%; chỉ số thời gian mất điện bình quân lưới điện trung áp dưới 170 phút; tỷ lệ tiết kiệm điện trên tổng sản lượng điện tiêu thụ khoảng 2,2%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Hà Nội cho biết sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng dần tỷ lệ các trạm biến áp cấp điện áp 110kV vận hành không người trực điều khiển từ xa và tiếp tục ngầm hóa đường dây điện cao, trung, hạ áp tại các quận khu vực nội thành; tập trung triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử, tiến tới áp dụng chủ yếu công nghệ đo xa tự động trong kinh doanh bán lẻ điện…

Đồng thời sẽ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt giai đoạn 2021-2025 và các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước với mục tiêu phấn đấu đóng điện 5 công trình 500-220kV và 17 công trình 110kV, khởi công 21 công trình mới, đạt mục tiêu lưới điện truyền tải, phân phối vận hành an toàn, tin cậy, không để thiếu hụt nguồn cấp điện trong mọi tình huống…

Tính chung trong giai đoạn 2021 – 2025, Ban Chỉ đạo phát triển điện lực TP. Hà Nội đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 29.900 triệu kWh; điện năng thương phẩm bình quân đầu người khoảng 3.000 kWh/người/năm; tỷ lệ tổn thất điện năng dưới 3,55%; chỉ số thời gian mất điện bình quân lưới điện trung áp dưới 150 phút. 


Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

vneconomy.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh