Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/03

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/03

Tin doanh nghiệp

MCM – Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu thuần 3.066 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế 318,5 tỷ đồng, tăng 13,5% so với 2020.

OCH – CTCP Khách sạn và dịch vụ OCH – Tổng doanh thu dự kiến năm 2021 điều chỉnh giảm từ 1.024 tỷ đồng theo kế hoạch ban đầu xuống còn gần 957 tỷ đồng, tương ứng điều chỉnh giảm 6,6% so với kế hoạch trước đó. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế điều chỉnh giảm xuống còn gần 88 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế điều chỉnh giảm 48,4%, xuống còn gần 50,5 tỷ đồng. Chỉ tiêu mới này chỉ bằng 18,6% lợi nhuận thực hiện được năm 2020 (lãi sau thuế 271,2 tỷ đồng).

PHR – CTCP Cao su Phước Hòa – Năm 2021 đặt kế hoạch sản lượng cao su khai thác đạt 20.900 tấn, sản lượng cao su thu mua đạt 23.400 tấn và sản lượng cao su tiêu thụ đạt 33.999 tấn. Giá bán thành phẩm cao su bình quân là 34 triệu đồng/tấn. Theo đó dự kiến đạt 1.921 tỷ đồng doanh thu và 751 tỷ đồng lãi trước thuế Công ty mẹ.

NGC – CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền – Dự kiến doanh thu 2021 hơn 453 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động chế biến thủy sản chiếm 29%, kinh doanh và nuôi trồng thủy sản chiếm 64%, gia công thủy sản chiếm 5%, còn lại là cho thuê kho lạnh. LNST dự kiến đạt 41 tỷ đồng trong khi kết thúc năm 2020 báo lỗ 31 tỷ đồng.

SMC – CTCP Đầu tư – Thương mại SMC – Đã thống nhất điều chỉnh tăng mục tiêu LNST gấp đôi lên 300 tỷ đồng. Trước đó, con số dự kiến trình Đại hội chỉ vào khoảng 160 tỷ đồng.

GTA – CTCP Chế biến gỗ Thuận An – Đặt kế hoạch kinh doanh 2021 đi ngang, với tổng doanh thu trên 593 tỷ đồng và lãi sau thuế trên 18,9 tỷ đồng. Về phân phối lợi nhuận, Công ty sẽ trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12%/mệnh giá (1 cp nhận được 1.200 đồng). Đây cũng là tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho năm 2021.

LBM – CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng – Ngày 25/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/4/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

FTS – CTCP Chứng khoán FPT – Ông Nguyễn Điệp Tùng, Tổng giám đốc đã bán ra hơn 6,53 triệu cổ phiếu FTS trong ngày 15/3 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Tùng đã giảm sở hữu tại FTS xuống còn 3,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,83%.

SFI – CTCP Đại lý vận tải Safi – CTCP Đầu tư NMVT, cổ đông lớn đã mua vào hơn 300.000 cổ phiếu SFI từ ngày 15/3 đến 18/3. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại SFI lên hơn 6,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 50,08%.

HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát – Amersham Industries Ltd, tổ chức đầu tư trong nhóm cổ đông lớn nước ngoài đã bán ra 1 triệu cổ phiếu HPG trong ngày 17/3. Qua đó, giảm sở hữu của cả nhóm xuống còn hơn 197,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,97%.

MPT – CTCP Tập đoàn Trường Tiền – Ông Hoàng Việt Lân, Tổng giám đốc đã bán toàn bộ hơn 679.000 cổ phiếu MPT sở hữu, tỷ lệ 3,97% từ ngày 08/3 đến 16/3.

THD – CTCP Thaiholdings – Ông Nguyễn Văn Hà, cổ đông lớn đã bán ra hơn 231.000 cổ phiếu THD trong ngày 15/3. Sau giao dịch, ông Hà đã giảm sở hữu tại THD xuống còn hơn 17,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,97%.

APS – CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương – ASEAN Deep Value Fund, cổ đông lớn đã bán ra 300.000 cổ phiếu APS trong ngày 10/3. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại APS xuống còn hơn 2,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,4%.

API – CTCP Đầu tư châu Á – Thái Bình Dương – ASEAN Deep Value Fund, cổ đông lớn đã bán ra 400.000 cổ phiếu API trong ngày 09/3. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại API xuống còn hơn 5,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16,52%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TNI – CTCP Tập đoàn Thành Nam – Bà Nguyễn Hồng Vân, Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán toàn bộ hơn 785.000 cổ phiếu TNI sở hữu, tỷ lệ 1,5%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/3 đến 23/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Nguyễn Xuân Thu, cá nhân có liên quan đến ông Nguyễn Hùng Cường – Tổng giám đốc của TNI cũng đăng ký bán toàn bộ hơn 414.000 cổ phiếu TNI sở hữu, tỷ lệ 0,79%.

TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Ông Nguyễn Đức Mạnh, Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TNG từ ngày 23/3 đến 20/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Mạnh đang nắm giữ hơn 5,4 triệu cổ phiếu TNG, tỷ lệ 6,79%.

GLT – CTCP Kỹ thuận Điện Toàn Cầu – CTCP Công nghệ Tiên Phong, cổ đông lớn đăng ký mua hơn 261.000 cổ phiếu GLT từ ngày 22/3 đến 16/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 3,9 triệu cổ phiếu GLT, tỷ lệ 48,01%.


Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

cafef.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh