Khi nào được chuyển nhân viên làm việc khác so với hợp đồng?

7 lầm tưởng khi sử dụng hình ảnh của người khác

Trường hợp nào công ty được điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động mà hai bên đã ký? (Hồng Hạnh)

Luật sư tư vấn

Theo khoản 1 điều 29 Bộ luật Lao động năm 2019, khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Thời gian chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm. Trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản.

Lưu ý, người sử dụng lao động cần phải quy định cụ thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Theo khoản 2 điều 29 Bộ luật Lao động năm 2019, khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định nêu trên, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

Theo khoản 3 điều 29 Bộ luật Lao động năm 2019, về tiền lương của người lao động sau khi chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được quy định như sau:

– Được trả lương theo công việc mới, nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

– Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu. Căn cứ khoản 1 điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng hiện nay là 4.420.000 đồng/tháng với vùng I; 3.920.000 đồng/tháng với vùng II; 3.430.000 đồng/tháng với vùng III; 3.070.000 đồng/tháng với vùng IV.

Theo khoản 4 điều 29 Bộ luật Lao động năm 2019, đối với trường hợp người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại điều 99 của Bộ luật Lao động năm 2019.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM


Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

vnexpress.net

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh