[Hỏi-đáp] Lấy tài sản riêng của vợ trả nợ cho chồng có đúng luật?

[Hỏi-đáp] Lấy tài sản riêng của vợ trả nợ cho chồng có đúng luật?

Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau: “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này”.Như vậy, áp dụng các quy định của pháp luật vào trường hợp trên, nếu bố mẹ bạn cho bạn một căn hộ trước khi kết hôn mà bạn không nhập tài sản đó vào tài sản chung của hai vợ chồng thì đó là tài sản riêng của bạn.Việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản riêng được quy định tại Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như sau: “Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung”.Như vậy, do đây là tài sản riêng nên bạn có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt. Việc chồng làm ăn thua lỗ thì không thể dùng tài sản riêng của bạn để trả nợ trừ trường hợp được sự chấp thuận và đồng ý của bạn.
Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

kinhtedothi.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh