Hà Nội: Quyết liệt xử lý vấn nạn vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội: Quyết liệt xử lý vấn nạn vi phạm trật tự xây dựng

Thời gian qua, chính quyền TP.Hà Nội đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm xử lý vấn nạn vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn. Không phủ nhận công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại nhiều phường, quận đã đạt được những kết quả tích cực.

Đáng chú ý, Năm 2020, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tổ chức kiểm tra 1.017 công trình xây dựng. Trong đó, có 233 công trình miễn phép xây dựng, 760 công trình có Giấy phép xây dựng, phát hiện 24 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Trong số 24 trường hợp vi phạm, có 14 trường hợp không phép, 6 trường hợp sai phép, 04 trường hợp xây dựng để nguyên vật liệu không theo quy định. Tỷ lệ công trình xây dựng có phép, miễn phép đạt 99%.

Về kết quả xử lý vi phạm, cả 24 trường hợp này đều đã lập hồ sơ xử lý, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 21 trường hợp với số tiền 660.750.000 đồng. Thời gian tới, huyện Gia Lâm tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội để chỉ đạo bộ phận Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện phối hợp với các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn.

Trong những năm qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xử lý, giải quyết công trình vi phạm TTXD. Trong đó có văn bản số 4529/UBND-ĐT yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở, ngành giao nhiệm vụ giải quyết các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn.

UBND Thành phố yêu cầu các Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn nơi có công trình vi phạm, phối hợp với Đội Thanh tra Xây dựng địa bàn và các phòng chuyên môn tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý triệt để vi phạm còn tồn tại.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai liên quan đến hoạt động xây dựng, không để xảy ra vi phạm mới. Nghiêm túc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi để xảy ra vi phạm.
Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

dautuvietnam.com.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh