Hà Nội: Khu vực kinh tế tập thể đóng góp hơn 280 sản phẩm OCOP

Hà Nội: Khu vực kinh tế tập thể đóng góp hơn 280 sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP của làng nghề xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm).

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội, toàn TP hiện có 1.255 HTX nông nghiệp. Trong đó, có 1.097 HTX đang hoạt động; 158 HTX đã ngừng hoạt động, chờ giải thể theo quy định.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, phân loại mới nhất đối với 1.005 HTX nông nghiệp của các quận, huyện, thị xã, hiện có 180 HTX tốt (chiếm 17,91%), 360 HTX khá (chiếm 35,82%). 433 HTX hiện chỉ hoạt động ở mức trung bình (chiếm 43,08%) và 32 HTX yếu (chiếm 3,18%).

Các HTX nông nghiệp có vai trò chủ đạo trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu và tiếp thị sản phẩm. Hỗ trợ đắc lực cho người nông dân yên tâm sản xuất, tăng thêm thu nhập trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt hiện nay.

Bên cạnh đó, các HTX nông nghiệp còn đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất trên địa bàn. Toàn TP hiện có 73 HTX tham gia liên kết chuỗi trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 50 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, các HTX đã và đang tham gia tích cực vào Chương trình OCOP của TP Hà Nội. Trong giai đoạn 2019 – 2020, đã có 64 HTX phát triển được 282 sản phẩm OCOP, được TP đánh giá, phân hạng, cấp sao. Trong đó, 143 sản phẩm đạt 3 sao, 138 sản phẩm được chứng nhận 4 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao đang chờ Hội đồng T.Ư thẩm định.




Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

kinhtedothi.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh