Điều kiện để được làm thẩm phán?

Điều kiện để được làm thẩm phán?


Quy trình bổ nhiệm thẩm phán yêu cầu nhiều điều kiện và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật; có bốn ngạch: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thẩm phán TAND Tối cao.


Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

vnexpress.net

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh