Bộ Xây dựng thông tin về việc chuyển nhượng dự án Ciputra

Bộ Xây dựng thông tin về việc chuyển nhượng dự án Ciputra

Theo đó, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản trước thời điểm Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành thì thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được thực hiện theo quy định tại Điều 50, Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Dự án Ciputra (Ảnh minh họa).

Từ thời điểm Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành thì thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 75, Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung Điều 50, Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Về việc giải quyết các trường hợp hồ sơ thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đã nộp theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 nộp trước thời điểm Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành, nhưng chưa giải quyết xong, chưa có kết quả thủ tục hành chính thì tại khoản 5, Điều 115, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã có quy định cụ thể.

Trường hợp nhà đầu tư đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản trước ngày 1/1/2021 nay thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư được lựa chọn tiếp tục áp dụng thủ tục theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội đối chiếu trường hợp cụ thể với quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật kinh doanh bất động sản hiện hành để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Ciputra là dự án do Công ty TNHH phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long – liên doanh giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) và Tập đoàn Ciputra (Indonesia) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 394ha, tổng số vốn khoảng hơn 2,1 tỷ USD.
Liên hệ chèn quảng cáo trên mỗi bài viết: 0862.885.775
Kết bạn Zalo: 0989.512.931
Theo dõi: Fanpage

kinhtedothi.vn

Tham gia bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh