Ba thượng tướng công an thôi chức thứ trưởng

Thượng tướng Lê Quý Vương. Ảnh: Quốc Hội.

Từ ngày 1/6, ba thượng tướng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam và Nguyễn Văn Thành thôi chức Thứ trưởng Công an, theo quyết định của Thủ tướng.

Quyết định trên căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị về bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách với các ủy viên trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII. Cả ba ông đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Ông Lê Quý Vương, 65 tuổi, quê Phú Thọ, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an từ tháng 3/2010.

Ông Bùi Văn Nam, 66 tuổi, quê Nam Định, làm thứ trưởng từ năm 2009. Hai năm sau, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Ninh Bình và tới năm 2013 quay lại làm Thứ trưởng Công an đến bây giờ.

Ông Nguyễn Văn Thành, 64 tuổi, quê Ninh Bình. Trước khi làm Thứ trưởng Công an từ tháng 12/2015 đến nay, ông Thành làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thượng tướng Lê Quý Vương. Ảnh: Quốc Hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương. Ảnh: Quốc hội.

Bộ Công an hiện có Bộ trưởng là đại tướng Tô Lâm (64 tuổi) và 6 thứ trưởng là thượng tướng Nguyễn Văn Sơn (60 tuổi), trung tướng Trần Quốc Tỏ (59 tuổi), trung tướng Lương Tam Quang (56 tuổi), trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (57 tuổi), thiếu tướng Lê Quốc Hùng (55 tuổi) và thiếu tướng Lê Tấn Tới (52 tuổi).

Phạm Dự

So sánh các bảng liệt kê

So sánh